تکالیف بیست و چهارم دیماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1397-10-24
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
دوم الهه واحدي فر با سلام . 1 - ارزشیابی و تدریس قرآن * 2 - تدریس ریاضی و حل تمرینهای کتاب * 3 - ارزشیابی شعر و تدریس فارسی* 4 - ارزشیابی و تدریس علوم * 5 - هنر * فارسی : رونویسی 6 خط اول درس زیارت در دفتر مشق * ریاضی : از 580 تا 600 به عدد و حروف * کار در خانه : 2 بار از روی کلمات مهم درس جدید * 🔵لطفا روانخوانی درس جدید تمرین و تکرار شود . سپاسگزارم🌼🌼🌼
سوم راحله ناظمی ریاضی : حل سوالات تکمیلی در دفتر ریاضی فارسی : روانخوانی قران : روانخوانی علوم : حل سوالات کتاب هدیه ها : تدریس کلمات درس 10 دوبار .حفظ شعر . ضرب 2 همراه 2 تقسیم در دفتر ریاضی
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی پاسخ به سوالات کاربرگ علوم انجام فعالیت مربوط به صور فلکی فارسی کامل کردن کتاب نگارش ۲۵ کلمه ی جمع درس پیدا و به همراه مفرد آن،نوشته شود. ۲۵ کلمه از درس نوشته و برای آن ها مخالف نوشته شود. تمرین صفحه ی ۸۵ ریاضی در دفتر ریاضی نوشته و پاسخ داده شود.
چهارم اعظم زارع باسلام ٭ مطالعات ارزشیابی کتبی از درس ۱۲ ٭ریاضی تدریس و حل تمرینات کتاب توسط دانش آموزان ٭علوم ارزشیابی کتبی از درس 9 ٭فارسی ارائه ی واژگان درس فرمانده ی دل هاونوشتن معنی آن ها توسط دانش آموزان. ٭مهارتهای زندگی پخش انیمیشن با موضوع احترام به اعضای خانواده ٭ املای شب، 7خط از درس فرمانده ی دل ها ٭ حل تمرینات ریاضی داده شده ، دردفتر مشق.
پنجم آسیه خزاعی سلام.روزتون بخیر. مطالعات : مرور. کنفرانس درس با استفاده از ساخت بسیار زیبا توسط دانش آموز عزیز آرمین رجب پور . آموزش مهارت زندگی با موضوع آبروداری. فارسی:روان خوانی.کنفرانس درس نام نیکو با پاور بسیار زیبا از امیر علی طاعتی. ورزش:آموزگار مربوطه. علوم :ارزشیابی 🌷 ارزشیابی فارسی و املا. با دقت مطالعه و تمرین شود. موفق باشید .
ششم منیره سادات موسوی زاده با سلام⚘ ریاضی: کامل کردن تمرین های کتاب و حل بخشی از مسائل آخر فصل فارسی: ارزشیابی شعر حفظی و واژه های درس هدیه:تدریس درس جهانی دیگر مطالعات : تدریس فصل جدید انشاء: خواندن انشاء توسط دانش آموزان . ریاضی تمرین های دوره ای کامل شود. انشاء: با موضوع (اگر صاحب قدرت بودید چه می‌کردید ) نوشته شود. تفکر : گزارش سوال پژوهشی ارائه شود. مطالعات: نمودار برنامه ریزی روزانه روی برگه مرتب رسم شود. فعالیت های درس کامل شود. هدیه: فعالیت های درس تکمیل شود. روز خوش⚘

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد
www.Shahabschool.ir | Shahab Smart School
Copyright 2018 All Right Reserved