تکالیف هجدهم دی ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1397-10-18
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
دوم کوکب صیمی ارزشیابی فارسی. انجام کاربرگ رنگ آمیزی هنر. جهت افزایش دقت وتمرکزدانش آموزان. اموزش ساعت وارزشیابی مبحث ساعت. نمایش فیلم مفهومی ریاضی. انجام تمرینات فارسی بنویسیم. هم خوانی شعر همگانی کلماتی که نشانه ع دارند مشکی وکلماتی که نشانه غ دارند آبی در دفترمشق نوشته شود. تکمیل کتاب ریاضی انجام کاربرگ تمرکز و دقت
دوم الهه واحدي فر با سلام و روز بخیر . 1- ورزش * 2 - بازی و ریاضی * 3 - تدریس و حل تمرینهای کتاب ریاضی * 4 - ارزشیابی و تدریس فارسی * 5 - ارزشیابی و تدریس هدیه * فارسی : انجام فقط سوال 1 صفحه های 55 و 54 کتاب نگارش * کار در خانه :نوشتن کلمات دارای نشانه ی ( ح ه ) از درس از همه مهربانتر 🔵ساختن فلش کارت کلمات مهم درس( از همه مهربانتر ) 🔵ارزشیابی فصل 6 علوم
سوم راحله ناظمی ریاضی:حل ص 72 انجام سوالات تکمیلی در دفتر ریاضی وتقویت حافظه ی شنیداری وحل مسئله فارسی : تدریس درس 10واجرای صندلی صمیمیت نگارش : کلمات درس 8 وتمرینات تکمیلی مطالعات : تدریس درس 11 یک مسئله مانند مسئله ی 2 در دفتر ریاضی طراحی وحل کنند.از 4300 تا 5100 پنج تا پنج تا در دفتر ریاضی . تخقیق در مورد نام خود ودلیل نام گذاری ان تحقیق کنند
سوم راحله ناظمی ریاضی:حل ص 72 انجام سوالات تکمیلی در دفتر ریاضی وتقویت حافظه ی شنیداری وحل مسئله فارسی : تدریس درس 10واجرای صندلی صمیمیت نگارش : کلمات درس 8 وتمرینات تکمیلی مطالعات : تدریس درس 11 یک مسئله مانند مسئله ی 2 در دفتر ریاضی طراحی وحل کنند.از 4300 تا 5100 پنج تا پنج تا در دفتر ریاضی . تخقیق در مورد نام خود ودلیل نام گذاری ان تحقیق کنند
چهارم اعظم زارع باسلام ٭ نگارش حل تمرینات توسط دانش آموزان و بررسی پاسخ صحیح آنها ٭ریاضی تدریس ٭املا در کتاب نگارش گفته شد *هنرکاردستی (دبیرمربوطه) فارسی. رونویسی از ادامه درس فرمانده دلها تا ص ۹۰ قرآن. از درس ۱تا۱۰روخوانی ،قواعد،معنی واژه های قرآنی ،پیام های قرآنی مطالعه شوند .
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی تدریس مطالعات تدریس املا املا گفته شد قرآن ارزشیابی کلمات و پیام های قرانی فارسی تدریس دو بند اول درس فرمانده ی دل ها رونویسی شود. فردا ارزشیابی از درس اول تا درس یازدهم مطالعات به صورت کتبی انجام خواهد شد. دانش آموزان مطالعه ی کافی داشته باشند.
پنجم آسیه خزاعی سلام.روزتون بخیر. ریاضی: مرور.حل چند فعالیت کتاب توسط دانش آموزان عزیز . قران:آموزگار مربوطه فارسی: ارزشیابی از دانش آموزان عزیز.تدریس درس .روان خوانی. املای خلاق. حل کردن تمرین های ریاضی دفتر مشق با همکاری دانش آموزان عزیز بررسی و حل شد. خواندن داستان آموزنده توسط دانش اموز عزیز امیر علی طاعتی. نوشتن صفحه اول درس زیبا و خوش خط. تحقیق با موضوع استاد فرشچیان. کامل کردن تمرین مربوط به نهاد و گزاره. مطالعه ی درس ها طبق برنامه کلاسی . 🌷 موفق باشید.
ششم منیره سادات موسوی زاده با سلام⚘ ریاضی: توضیح فعالیت های صفحه ی ۷۷و حل تمرین های کتاب علوم: حل مسائل مربوط به نیروی گرانشی تفکر:انجام مراحل پرسش پژوهشی و نمایش فیلم لی لی حوضک هنر: تهیه ی کارت دعوت فعالیت درس مطالعات قرآن: دبیر مربوطه نگارش: سه صفحه ی اول درس رنج های که کشیده ام کامل شود. مطالعات: طرح ده سوال با ماسخ کوتاه از درس جدید ریاضی: حل کامل صفحه ی ۸۷ و ۷۹ در کتاب هدیه: پرسش روز خوش⚘
ششم منیره سادات موسوی زاده با سلام⚘ ریاضی: توضیح فعالیت های صفحه ی ۷۷و حل تمرین های کتاب علوم: حل مسائل مربوط به نیروی گرانشی تفکر:انجام مراحل پرسش پژوهشی و نمایش فیلم لی لی حوضک هنر: تهیه ی کارت دعوت فعالیت درس مطالعات قرآن: دبیر مربوطه نگارش: سه صفحه ی اول درس رنج های که کشیده ام کامل شود. مطالعات: طرح ده سوال با ماسخ کوتاه از درس جدید ریاضی: حل کامل صفحه ی ۸۷ و ۷۹ در کتاب هدیه: پرسش روز خوش⚘

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد
www.Shahabschool.ir | Shahab Smart School
Copyright 2018 All Right Reserved