تکالیف چهاردهم مهرماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1397-07-14
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
دوم کوکب صیمی سلام ورزش بامربی ورزش صرف صبحانه. انجام کاربرگ املا نمایش فیلم ریاضی مفهومی حل کاربرگ ریاضی بازی باریاضی. (بازی بااعداد) دور کاغذ اچاررنگی را باسلیقه ی خودت نقاشی کن. ویک کارت پستال زیبا بساز. سپس داخل کارت پستالت کلمه هایی که دارای نشانه خوا.غ. ه دارد، بنویس. حل کاربرگ ریاضی
دوم کوکب صیمی سلام ورزش بامربی ورزش صرف صبحانه. انجام کاربرگ املا نمایش فیلم ریاضی مفهومی حل کاربرگ ریاضی بازی باریاضی. (بازی بااعداد) دور کاغذ اچاررنگی را باسلیقه ی خودت نقاشی کن. ویک کارت پستال زیبا بساز. سپس داخل کارت پستالت کلمه هایی که دارای نشانه خوا.غ. ه. هستند باخط زیبا بنویس.زیباترین کارت پستال ازلحاظ خط ونقاشی (البته کارخوددانش آموزباشد) انتخاب وامتیاز داده میشود. حل کاربرگ ریاضی.
دوم الهه واحدي فر 1 - درست کردن بسته های 10 تایی در کاغذ شطرنجی برای تثبیت این مبحث * 2 - یادآوری مباحث قبلی و تدریس ادامه ی صفحه ی 6 * 3 - پاسخ به تمرینهای صفحه ی 9 و 10 کتاب نگارش * 4 - هنر به کمک مربی مربوطه * 5 - یادآوی و تدریس مبحث اُ استثنا و اِ ربط فارسی : حل کاربرگ * ریاضی : انجام کاربرگ چسبانده شده در دفتر ریاضی * کار در خانه : 3 خط املا از مباحث ( تشدید اُ استثنا خوا ) * لطفا قسمت بالای صفحه ی 9 کتاب نگارش ، تکمیل گردد .
سوم راحله ناظمی ریاضی :کاردر کلاس حل شد علوم :تدریس فصل دوم با پاور پوینت قران :مرور تمرین ص12در کتاب ریاضی حل شود.مطالعات مرور شود وشناسنامه طراحی وبه کلاس اورده شود.
سوم زهرا احمدی روخوانی و از حفظ خوانی تشهد و سلام..تمرین ریاضی کلاسی..روخوانی فارسی و خط کشیدن کلمات دشوار فارسی ۲ مرتبه از واژگان خط کشیده شده ی فارسی و املای شب از ستایش و محله ی ما....حفظ کردن معانی واژگان درس اول فارسی
چهارم اعظم زارع ⭐قرآن ارزشیابی و پاسخ به تمرینات کتاب با همکاری دانش آموزان ⭐ریاضی پاسخ به تمرینات کتاب با همکاری دانش آموزان ⭐فارسی تدریس درس دوم و دانش زبانی ⭐ورزش دبیر مربوطه _نوشتن املای شب از درس اول(۵خط) _حل کاربرگ ریاضی _نوشتن ۵جمله از درس کوچ پرستوها که دارای نشانه ی ویرگول می باشند .
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی تدریس و پاسخ به سوالات کتاب فارسی تدریس علوم تدریس و انجام آزمایش ها توسط دانش آموزان قرآن تدریس و روخوانی توسط دانش آموزان مطالعات مرور ۳ بند اول درس کوچ پرستوها رونویسی شود.ویرگول ها حتما گذاشته شود. معنی کلمات،مخالف ها و کلمات با ارزش املایی درس آفریدگار زیبایی مطالعه شود. سوالات درس دوم مطالعات مطالعه شود. روخوانی صفحه ی ۸ قرآن تمرین شود.
پنجم سید عاطفه حسینی حل تمرین ریاضی هنر با دبیر مربوط قرآن با دبیر مربوط علوم ارزشیابی شد املا گرفته شد حل کاربرگ انشا با موضوع: اگر من یک شئ بودم....
ششم منیره سادات موسوی زاده ریاضی : رفع اشکال توضیح مبحث تقریب و برگزاری آزمون علوم :درس سرگذشت دفتر من تدریس شد. هنر و قرآن:دبیر مربوطه فارسی: پنج جمله نوشته شده و فعل آن مشخص شود ریاضی:تمرین های صفحه ۹ در کتاب و صفحه ۱۰ در دفتر نوشته شود. کلمات دارای ارزش املایی مطالعه شود.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد
www.Shahabschool.ir | Shahab Smart School
Copyright 2018 All Right Reserved