تکالیف بیست و یکم آبانماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1397-08-21
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری باعرض سلام💐 ۱)مرورپیام های قرآنی وارزشیابی فارسی. ۲)املا. ۳)نوشتن کتاب نگارش وارزشیابی تک تک گل پسرهایی که کتاب رانوشتند. ۴)نقاشی خلاق👈کلاژ(د)،تلفیق هنروفارسی. ۵)تدریس قرآن. لطفاکتابنگارش فارسی،درس(د)رامانندخط کتاب،زیبا وتمیز بنویسندوباخودبخوانند. 💎گل پسرهایی که کتاب رانوشتند،تکلیف ندارند. مروردرس های تدریس شده. املاازمطالبی که درکتاب نگارش نوشته انددردفترتمرین. سپاس ازهمراهی شما⚘🌹
دوم کوکب صیمی سلام وعرض ادب فعالیتهای کلاسی امروز به شرح ذیل می باشد. ورزش. صرف صبحانه. ارزشیابی وتدریس قران. (والدین گرامی لطفا ازفرزندان خود بخواهید که هرشب برای شما یک صفحه ازکتاب قران راخوانده سپس آن صفحه را امضا کنید). ارزشیابی وبحث وگفت وگو سوالا ت علوم. تدریس وارزشیابی ریاضی ارزشیابی فارسی. هم خوانی شعر من یارمهربانم گزارش کنید صفحه 21 علوم فصل دوم راانجام داده سپس خلاصه آن را در دفتر خلاصه نویسی یادداشت کنید کاربرگ تلفیق هنر وفارسی انجام شود. کاربرگ ریاضی حل گردد.
دوم الهه واحدي فر سلام و عرض ادب . 1 - ارزشیابی و تدریس قرآن * 2 - تدریس و حل تمرینهای کتاب ریاضی * 3 - انجام تمرینهای صفحه ی 28 و 29 کتاب نگارش * 4 - ارزشیابی و انجام آزمایش علوم * 5 - هنر با مربی مربوطه فارسی : تکمیل سوال 1 صفحات 28 و 29 کتاب نگارش * کار در خانه : کلمات دارای نشانه ی ( ص ث س ) را از درس خرس کوچولو پیدا کن و بنویس . با اضافه کردن (بی ) به اول 5 کلمه ، کلمه های جدید بساز و معنی ان را بنویس .
سوم راحله ناظمی قران :تدریس ریاضی : اموزش مفهوم ضرب 2 علوم :انجام ازمایشات در پزوهشسرا فارسی: تدریس مورچه ریزه ومثل هدیه ها : تدریس درس 6 حل کار برگ وقران مرور شود .مطالعات پرسیده میشود.
سوم زهرا احمدی قران اموزش و بخش خوانی...ریاضی تمرین پای تخته ای..علوم انجام ازمایشات درس در پژوهش سرا..فارسی انجام کتاب نگارش...هدیه تدریس درس ۵ کاربرگ فارسی+املای شب از درس ۳ و ۴+اجتماعی مرور شود
چهارم اعظم زارع با سلام 🌼 ⭐ریاضی پاسخ به سوالات ارزشیابی کتبی روز گذشته ،در کلاس ⭐علوم ارزشیابی شفاهی ⭐فارسی روخوانی توسط دانش آموزان وتدریس ⭐مهارتهای زندگی با موضوع مسخره نکردن دیگران _ریاضی نوشتن جدول ضرب (ضرب ۵تا۹)به روش بیان شده و حل تمرینات ارائه شده در دفتر مشق _فارسی رونویسی از درس آرش کمان گیر ص۵۴و۵۶ -هدیه تمرین خواندن نمازآیات -املای شب ۵خط از درس رهایی از قفس
چهارم فریبا نبوی فرشه فارسی ارزشیابی کتبی علوم دانش آموزان به صورت گروهی مدار های متوالی و موازی را بستند. ۲۰ کلمه از درس رهایی از قفس نوشته و برای آنها مخالف نوشته شود. ۵ کلمه ی جمع از درس پیدا کرده و به همراه مفرد آن نوشته شود. کاربرگ ریاضی پاسخ داده شود. درس پنجم و ششم مطالعات به خوبی مطالعه شود. روز چهار شنبه ارزشیابی کتبی ریاضی خواهیم داشت.دانش آموزان مطالعه و تمرین کافی داشته باشند.
ششم منیره سادات موسوی زاده باسلام🌹 ریاضی : حل تمرین های کتاب توسط دانش آموزان و تدریس بحث محاسبات کسر و حل کار در کلاس مطالعات:حل فعالیت ها و کاربرگ های درس ششم ، پرسش و پاسخ و تحویل سوالات درس به دانش آموزان فارسی: معانی واژه ها نوشته شد،متن و شعر داخل متن به نثر ساده بیان شد. آرایه مبالغه توضیح داده شد. هدیه:تدریس درس شتربان با ایمان و توضیح عبارت های قرآنی انشاء: خواندن انشاء توسط دانش آموزان فارسی:درس جدید تا قسمتی ک معانی و نثر ساده بیان شده به طور کامل در دفتر نوشته شود.( متن و واژه هابا معنی) تمرین ریاضی داده شده ازمحاسبات کسر در دفتر حل شود. علوم :پرسش +تدریس ریاضی:تدریس +حل تمرین تفکر: تدریس + سوالات درس نارنجی پوش امانتدار کامل شود. اشتباهات املاء نوشته شود. روز خوش🌹 رضایت نامه ی بازدید علمی روز چهارشنبه حتما تکمیل و فردا تحویل داده شود.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد
www.Shahabschool.ir | Shahab Smart School
Copyright 2018 All Right Reserved