برگزاری انتخابات هوشمند شورای دانش آموزی

برگزاری انتخابات هوشمند شورای دانش آموزی در دبستان شهاب

برگزاری انتخابات هوشمند شورای دانش آموزی

برگزاری انتخابات هوشمند شورای دانش آموزی در دبستان شهاب

امروز در بستر دبستان شهاب ، شاهد حضور حماسه گون دانش آموزان عزیز در انتخاب سرنوشت آموزشی - پرورشی خویش بودیم .دانش آموزان عزیزمان هم چون انسانی رشد یافته ، گرد هم آمدند و گامی مهم و سرنوشت ساز را در کنار یکدیگر برداشتند و این افتخاری بزرگ بود برای بزرگ مردان کوچکمان که در این سن کم ، در امری بزرگ و کشوری شرکت نموده و به نماینده ی محبوبشان رای دادند تا زبان گویای خواسته هایشان در دبستان باشند .

امیدواریم که با انتخابی اصلح ، گامی موثر در راستای اجرای امور دبستان برداشته باشیم .

باتشکر

واحد پرورشی دبستان شهاب

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد
www.Shahabschool.ir | Shahab Smart School
Copyright 2018 All Right Reserved