تکالیف بیست و سوم اردیبهشت ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1398-02-23
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
سوم راحله ناظمی ریاضی :مرور فصل دوم وارائه سوالات فارسی : مرور درس دوم وروانخوانی علوم : مرور درس 11 12 13 و14 نگارش :مرور درس دوم هدیه ها : تدریس درس اخر 5ضرب چهاررقمی در یک رقمی 5 ضرب سه رقم در یک رقم و5 تقسیم باباقیمانده
چهارم اعظم زارع باسلام * قرآن روخوانی توسط دانش آموزان * ریاضی پاسخ به تمرینات مرور فصل با همکاری دانش آموزان * فارسی مرور نکات دستوری *مهارتهای زندگی نمایش فیلم *املای شب ۱۰ سطر از درس ۵تا ۱۰ در دفتر املا با خط خوش نوشته شود.
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی مرورمبحث تقسیم علوم ارزشیابی کتبی فارسی ارزشیابی روخوانی مطالعه ی فصل اول ریاضی جهت ارزشیابی کتبی ۵خط املا از درس مهمان شهر ما نوشته شود. مطالعه ی دروس ۷ تا ۱۰ هدیه ها مطالعه ی دروس ۴ و ۵ و ۶مطالعات

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد
www.Shahabschool.ir | Shahab Smart School
Copyright 2018 All Right Reserved