تکالیف دهم اردیبهشت ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1398-02-10
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
دوم الهه واحدي فر با سلام . 1 - ورزش * 2- تدریس ریاضی * 3 - انجام تمرینهای کتاب ریاضی * 4 - تدریس فارسی * 5 - ارزشیابی و تدریس هدیه* فارسی : انجام کاربرگ ، انجام صفحه ی 103 کتاب نگارش * کار در خانه : 5 خط املا از درس مثل دانشمندان * با تشکر🌹🌹🌹
چهارم اعظم زارع باسلام * هدیه ارزشیابی شفاهی * ریاضی پاسخ به تمرینات کتاب با همکاری دانش آموزان * ارزشیابی کتبی از فصل چهارم ریاضی * املا گفته شد * هنر دبیر مربوطه فارسی مشخص کردن و نوشتن موصوف و صفت از درس اول تا آخر
ششم منیره سادات موسوی زاده با سلام ریاضی: نمونه سوال امتحانی داده شد. علوم: تدریس درس ۱۴ +حل فعالیت های درس ۱۳ و مرور نکات+ارزشیابی شفاهی ۵ درس اول+توضیح و نتیجه گیری کاوشگری درس ۱۲ هنر : اوریگامی قورباغه کار شد. قرآن: دبیر مربوطه ریاضی: سوالات داده شده در دفتر حل شود. علوم: آزمون ۱۰ درس اول به خوبی مطالعه شود.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد
www.Shahabschool.ir | Shahab Smart School
Copyright 2018 All Right Reserved