تکالیف بیست وهغتم فروردین ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1398-01-27
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
دوم الهه واحدي فر با سلام . 1 - ورزش * 2 - تدریس ریاضی * 3 - انجام تمرینهای کتاب ریاضی * 4 - ارزشیابی و تدریس فارسی * 5 - ارزشیابی و تدریس هدیه * فارسی : ادامه ی رونویسی متن درس پرواز قطره* علوم : انجام کاربرگ * کار در خانه : کلمات دارای نشانه ی ( ت ط ) از درس پرواز قطره * 🔯 لطفا سوالات فصل 12 علوم از جزوه ی سوالات مطالعه شود . سپاسگزارم 🌼🌼🌼
دوم الهه واحدي فر با سلام . 1 - ورزش * 2 - تدریس ریاضی * 3 - انجام تمرینهای کتاب ریاضی * 4 - ارزشیابی و تدریس فارسی * 5 - ارزشیابی و تدریس هدیه * فارسی : ادامه ی رونویسی متن درس پرواز قطره* علوم : انجام کاربرگ * کار در خانه : کلمات دارای نشانه ی ( ت ط ) از درس پرواز قطره * 🔯 لطفا سوالات فصل 12 علوم از جزوه ی سوالات مطالعه شود . سپاسگزارم 🌼🌼🌼
چهارم اعظم زارع باسلام *هدیه ارزشیابی کتبی *ریاضی پاسخ به تمرینات کتاب با همکاری دانش آموزان *املا گفته شد *علوم ارزشیابی شفاهی *هنر با موضوع آزاد انشا انتخاب یکی از شاعران و نویسندگان کتاب فارسی و نوشتن زندگینامه ی آنها، حداقل یک صفحه با خط خوش در دفتر انشا
چهارم فریبا نبوی فرشه مطالعات تدریس و ارزشیابی شفاهی هدیه مرور املا املا گفته شد. انشا نوشتن انشا در مورد موضوع داده شده ریاضی ارزشیابی کتبی درس ۱۲ علوم مطالعه و ۵ سوال طرح شود. سوالات درس ۱۱ علوم مطالعه شود. نقشه ی نواحی آب و هوایی ایران رسم شود. واژه های حرف (الف) فارسی مطالعه شود . روخوانی صفحات ۷۶ و ۸۲ قرآن تمرین شود.
ششم منیره سادات موسوی زاده با سلام ریاضی: حل تمرین های صفحه ی۱۲۸ کتاب توسط دانش آموزان و تدریس فصل جدید تقریب علوم : تدریس کامل درس جنگل برای کیست؟ و حل فعالیت ها قران : دبیر مربوطه ریاضی: تمرین های داده شده در دفتر حل شود. نگارش درس جدید کامل شود. فارسی مطالعه شود و کتاب فارسی آورده شود. فعالیت های درس جدید مطالعات کامل شود.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد
www.Shahabschool.ir | Shahab Smart School
Copyright 2018 All Right Reserved