تکالیف بیست و ششم فروردین ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1398-01-26
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
دوم الهه واحدي فر با سلام . 1 - ارزشیابی و تدریس قرآن * 2 - حل تمرینهای آخر فصل 6 کتاب ریاضی توسط دانش آموزان * 3 - تدریس درس جدید فارسی * 4 - ارزشیابی و تدریس علوم * 5 - هنر * فارسی : رونویسی صفحه ی اول درس پرواز قطره در دفتر مشق * کار در خانه : 2 بار از روی کلمات مهم درس جدید * با تشکر 🌸🌸🌸
سوم زهرا احمدی با سلام..روان خوانی قران...تدریس ریاضی ..پرسش ضرب...تدریس مجددا فلوم..پرسش اجتماعی..روان خوانی فارسی پیک فارسی+ پرسش درس ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ اجتماعی +حفظ شعر بهاران
چهارم فریبا نبوی فرشه فارسی مرور درس اول ریاضی پاسخ به سوالات داده شده علوم تدریس فصل ۶ریاضی جهت ارزشیابی کتبی مطالعه شود. فردا املا از درس کوچ پرستوها گرفته خواهد شد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد
www.Shahabschool.ir | Shahab Smart School
Copyright 2018 All Right Reserved