تکالیف بیست و چهارم فروردین ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1398-01-24
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
دوم الهه واحدي فر با سلام . 1 - ارزشیابی و تدریس قرآن * 2 - تدریس ریاضی * 3 - ارزشیابی و تدریس علوم * 4 - هنر * 5 - ارزشیابی و تدریس فارسی * فارسی : انجام کاربرگ * ریاضی : انجام 12 تفریق به روش انتقالی * کار در خانه : کلمات دارای نشانه ی ( ع غ ق ) از درس نوروز* سپاسگزارم 🌼🌼🌼
سوم راحله ناظمی ریاضی : تدریس وحل ص124 و125 قران : روخوانی علوم : تدریس مجدد وحل ص90 تا 93 کتاب حل ص126 کتاب ریاضی وساخت استوانه .حفظ شعر بهاران
چهارم اعظم زارع باسلام *قرآن تدریس و روخوانی توسط دانش آموزان *ریاضی پاسخ به تمرینات کتاب با همکاری دانش آموزان *فارسی ارزشیابی از واژگان آخر کتاب *ورزش دبیر مربوطه * علوم مطالعه ی درس ۱۳ *مطالعات مطالعه ی درس ۱۸ *املای شب ۸خط از درس ۱۴،۱۵،۱۶،۱۷در دفتر املا
چهارم فریبا نبوی فرشه فارسی بررسی کاربرگ های داده شده با کمک دانش آموزان قرآن روخوانی توسط دانش آموزان ریاضی پاسخ به تمرین ها با کمک دانش آموزان علوم تدریس مطالعات ارزشیابی روخوانی قرآن صفحات ۷۶و ۸۲تمرین شود. کاربرگ ریاضی داده شده پاسخ داده شود. ۲۰ کلمه از درس مدرسه ی هوشمند پیدا کرده و برای آن ها مخالف و۱۰ کلمه پیدا کرده و برای آن ها هم خانواده بنویسند. فردا املا از درس آفریدگار زیبایی گرفته خواهد شد. سوالات درس ۱۷ و ۱۸ مطالعات مطالعه شود.
ششم منیره سادات موسوی زاده با سلام ریاضی: حل تمرین های صفحه ی۱۲۵ کتاب و تدریس بخشی از کاربرد درصد در آمار و احتمال صفحه ی ۱۲۶ مطالعات: برگزاری ارزشیابی علوم : تدریس بخشی از درس جنگل برای کیست؟ علوم : ارزشیابی درس ۱۱ و ۱ ریاضی: تمرین های صفحه ی ۱۲۵دفتر در دفتر حل شود. املاء و فارسی مطالعه شود. روز خوش
ششم منیره سادات موسوی زاده با سلام ریاضی: حل تمرین های صفحه ی۱۲۵ کتاب و تدریس بخشی از کاربرد درصد در آمار و احتمال صفحه ی ۱۲۶ مطالعات: برگزاری ارزشیابی علوم : تدریس بخشی از درس جنگل برای کیست؟ علوم : ارزشیابی درس ۱۱ و ۱ ریاضی: تمرین های صفحه ی ۱۲۵دفتر در دفتر حل شود. املاء و فارسی مطالعه شود. روز خوش

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد
www.Shahabschool.ir | Shahab Smart School
Copyright 2018 All Right Reserved