تکالیف بیستم اسفندماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1397-12-20
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
دوم الهه واحدي فر با سلام و روز بخیر. 1 - ارزشیابی و تدریس قرآن * 2 - تدریس ریاضی * 3 - هنر * 4 - ارزشیابی و تدریس علوم * 5 - ارزشیابی و تدریس فارسی * فارسی : انجام کاربرگ ❇️ حفظ شعر ( با پرستوهای شاد )
چهارم اعظم زارع باسلام *نگارش پاسخ به تمرینات کتاب با همکاری دانش آموزان. *ریاضی حل کاربرگ فصل سوم توسط دانش آموزان. *علوم و مطالعات ارزشیابی شفاهی *اجرای سرود همگانی و فیلمبرداری از دانش آموزان. * فارسی حل کاربرگ درس ۵و۶ *املای شب ۷سطر از درس ۶،۷،۸ کتاب علوم در دفتر املا *ریاضی مطالعه و تمرین فصل ۴ و نوشتن ۵سوال از درس توسط اولیا و پاسخ به آنها توسط دانش آموزان در دفتر مشق
پنجم آسیه خزاعی . سلام.وقتتون بخیر. ریاضی: حل فعالیت کتاب همراه با دانش آموزان. ورزش:آموزگار مربوطه. علوم :مرور هم خوانی سرود مدرسه 1-فارسی:نوشتن صفحه سوم درس جدید. 2-کتاب و دفتر علوم را به همراه بیاورید. 3-مطالعات دو درس آخر پرسیده می شود. 4-علوم درس آخر پرسیده می شود. موفق باشید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد
www.Shahabschool.ir | Shahab Smart School
Copyright 2018 All Right Reserved