راه اندازی انجمن حامیان طبیعت دوست

احتراما به استحضار می رساند که سایت انجمن ، راه اندازی گردید

راه اندازی انجمن حامیان طبیعت دوست

حامیان طبیعت دوست .مراتب ارادت ما را پذیرا باشید .

احتراما به استحضار می رساند که سایت انجمن به آدرس

www.shahabst.ir

، راه اندازی گردید .از تمامی دوستداران محیط زیست ، دعوت به عمل می آید که تصاویر فعالیت های فردی و گروهی خویش را در راستای حفاظت از طبیعت و پاسداری از مواریث الهی ، در کانال مذکور جهت استفاده سایر بزرگواران حامی طبیعت ، بارگذاری نمایند .

باتشکر

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد
www.Shahabschool.ir | Shahab Smart School
Copyright 2018 All Right Reserved