بازديد مديريت محترم آموزش و پرورش از پژوهش سراي دانش آموزي

بازديد مدير آموزش و پرورش شهرستان كاشمر از پژوهش سراي دانش آموزي 
در اين بازديد ١ساعت امين صميمي مدير داخلي آموزشگاه گزارشي از روند فعاليت هاي پژوهش سرا و امكانات موجود آن ارائه داد 
سعادتمند مدير آموزش و پرورش پس از آشنايي با روند كار بيان نمود كه بايد طرحي گذاشت تا مديران ساير مدارس از برنامه نوين آموزشگاه ها بهره مند شود 
بازديد از نمايشگاه دست سازه هاي دانش آموزي و اشنايي با طرح دوست داران محيط زيست از ساير برنامه بازديد مديريت محترم آموزش و پرورش بود

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد