تکالیف ۲۵ اردی بهشت

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1396-02-25
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی مرور و ارزشیابی . املا قران ازمون. کتاب کار. هنر کار دررکتاب ریاضی طرح فرش. ریاصی صدتایی. ریاضی از اول کتاب تا ص ۹۷ در یک برگه سئوال پرسیده شود به حالت آزمون و اگر در صفحه ای یا موضوعی دانش اموز مشکل دارد در همان برگه ذکر شود تا در مدرسه رفع اشکال شود.کتاب فارسی از درس آب تا درس پیامبر مهربان توسط دانش آموز برای پدر مادر روخوانی صورت گیرد .تا اگر در روخوانی درسی دانش اموز ضعیف بود مشخص شود.
اول مریم تکبیری تمرین روان خوانی وپرسش ازدرسها. تدریس عدد100.قران.هنر.تمرین شعرکلاسی. لطفاتااول تم15ریاضی کارشود.وتا همین جاریاضی تکمیل باشدوتیک بزنید(اگرجایی تکمیل نیست،بنویسندوشماتیک بزنید). 10سوال تااول تم15برای بچه ها دربرگه بنویسیدتاانجام دهندواگردر قسمتی اشکال دارند،پایین برگه ی ریاضی بنویسید.تمام درسهای فارسی رابرایتان بخوانندوپایین برگه ی ریاضی اعلام.کنید.ممنون
دوم کوکب صیمی سلام .کاردستی گل..حل کاربرگ ریاضی .بررسی کتابهای ریاضی..انجام کاربرگ املا ..روانخوانی فارسی..قرآن.. انجام تکالیف منزل.. یک صفحه از کلمات یک نقطه..حل کاربرگ ریاضی...نکته برداری وخلاصه نویسی درس دهم علوم..
سوم راحله ناظمی قران مرور .ریاضی حل ادامه مرور فصل وحل کاربرگ.فارسی سواللت تکمیلی در دفتر تمرین فارسی.علوم ارزشیابی حل کاربرگ ریاضی
پنجم آسیه خزاعی علوم : پرسش و پاسخ - مرور چهار درس اول به همراه دانش آموزان . ریاضی: کامل کردن فعالیت های کتاب - اجرای بازی و ریاضی فصل آخر . (مطالعات اجتماعی : ارزشیابی کتبی، تصحیح و انتخاب برتر -اجرای مسابقه - طنز و شوخی در شآن کلاس - فارسی: روان خوانی و پرسش از همه ی دانش آموزان ؛ توسط همیار معلم های عزیز : امیر محمد رفیعی - پوریا خرمی - صالح غلامی ) فارسی : مشخص کردن قافیه و ردیف شعر ها . نوشتن سوالات تستی . سه درس آخرمطالعات پرسیده می شود .

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد