تکالیف ۲۴ اردی بهشت

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1396-02-24
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
دوم الهام آذری نائی ریاضی ارزشیابی و رفع اشکال املا هم سال سنجی هدیه ها تدریس درس ۱۸ علوم حضور در پژوهش سرا گلواژه تا ۱۵۴ گاج ۱۸۷
دوم کوکب صیمی سلام..روخوانی درس نیایش..صرف صبحانه درحیاط آموزشگاه.جهت آموزش انواع نان ها (تلفیق علوم وفارسی)..انجام کاربرگ املا ..املا ازدرس ۲و۳ توسط دانش آموز گلم اقای فرزانه گفته شد..انجام کاربرگ جمله نویسی.حل کاربرگ ریاضی. ورزش..انجام تکالیف منزل .. حل کاربرگ ریاضی یک صفحه ..یک صفحه اززیبانویسی..دوصفحه از گل واژه نوشته شود
سوم راحله ناظمی ریاضی حل مرور فصل.فارسی روانخوانی وارزشیابی کلمات.مطالعاتتدریس درس23 واراءه سوالات حل کاربرگ ودر س نیایش نوشته شود.
پنجم آسیه خزاعی ریاضی: مرور . ورزش : دبیر مربوطه . فارسی: توضیح و مرور کامل نکات دانش های ادبی - نقش ها - آرایه های ادبی و... . هدیه های آسمانی : ( پرسش از دانش آموزان - اجرای مسابقه - نمایش فیلم آموزشی و طنز - پرسش واژه نامه از همه ی دانش آموزان توسط همییار معلم های عزیز: عرفان غلامرضاپور - محمد مهدی عاملی- حسام الدین قربانی .) ریاضی: نوشتن 5 سوال تستی ا زفصل آخر . فارسی: رونویسی فضل خدا . مطالعات پرسیده می شود . ( خداقوت عزیزانم )

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد