تکالیف ۱۹ اردی بهشت

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1396-02-19
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
دوم کوکب صیمی سلام.ارزشیابی روانخوانی فارسی..ارزشیابی علوم ..انجام کاربرگ علوم ..حل کاربرگ ریاضی..رونویسی از کلمات مهم درس مثل دانشمندان ..ورزش .مطالعه هدیه رونویسی از جدول کلمات که دارای نشانه ص وذ هستند دوبارنوشته شود..حل کاربرگ علوم وریاضی
سوم راحله ناظمی ورزش.ریاضی تدریس تقسیم با باقی مانده .فارسی اجرای صندلی صمیمیت.املا از درس چشم های اسمان گفته شد.مطالعلت ارزشیابی وتدریس درس22 شنبه ازمون جامع از درس های ریاضی (فصل 7،8) فارسی (از درس 14تا16) هدیه (از درس15تا19) مطالعات(درس18تا21) علوم (فصل11،12،13)
پنجم آسیه خزاعی ریاضی: حل فعالیت توسط دانش آموزان . علوم : انجام آزمایش های مربوط به در س در پژوهش سرا. برگزاری آزمون علمی . ( تدریس درس ریاضی-پرسش مطالعات اجتماعی از همکلاسی ها - خواندن طنز- بررسی مجله های دانش آموزی و خواندن مطالب جالب در ساعت مربوط به اجرای همیار معلم ها .به همکاری همیار معلم های عزیز : محمد صادق عندلیب - ابوالفضل شیخ زاده و عماد ذوالفقاری اجرا شد ) قرآن : دبیر مربوطه . فارسی : نوشتن کلمات سخت درس شانزدهم و هفدهم . مطالعه ی درس ها . ( موفق باشید عزیزانم )

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد