تکالیف ۱۷ اردی بهشت

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1396-02-17
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری روان خوانی فارسی وخوردن صبحانه. ورزش به همراه مربی.تدریس ساعت. نوشتن درس آزاد درکتاب فارسی. تدریس علوم. جمله نویسی برای (غ).از99برگردعقب تابه0برسی. کتاب ریاضی،صفحه ی مربوط به ساعت درخانه انجام شود. روان خوانی درس های تدریس شده تمرین شود.سپاس ازشما
دوم الهام آذری نائی تدریس ص ۱۴۰ ریاضی املای کتاب باز هدیه ها تدریس و ارزشیابی علوم ارزشیابی و نمایش فیلم آموزشی املا از درس مثل دانشمندان۵خط کتاب کار فارسی ص ۹۹ علوم مطالعه شود
دوم کوکب صیمی سلام.صرف صبحانه..املا.روخوانی فارسی..نمایش فیلم علوم وارزشیابی از طریق سیستم فصل ۱۳ ..حل کاربرگ جمله نویسی ..ورزش ..بررسی تکالیف شب گذشته وحل مسئله های ریاضی..حل کاربرگ علوم. املا ده خط ازدرس اول ..حل کاربرگ ریاضی..ارزشیابی جمله نویسی واملا ازدرس کتابخانه کلاس ما.
پنجم آسیه خزاعی ریاضی : تدریس درس با استفاده از سیستم هوشمند و حل فعالیت ها توسط دانش آموزان . ورزش: دبیر مربوطه . روان خوانی درس . علوم : فیلم آموزشی مربوط به درس و توضیحات عملی دانش آموزان عزیز عماد ذوالفقاری و محمد مالداران با توجه به آماده سازی کاشت گیاه. ریاضی: نوشتن تمرین صفحه 133 در دفتر . مطالعه ی درس ها برای آزمون علمی سه شنبه . ( موفق باشید عزیزانم)
ششم منیره سادات موسوی زاده درس هدیه ها :مرور درس ششم وهفتم و هشتم و پرسش کلاسی مطالعات :بررسی سوالات طرح شده ی دانش اموزان و پرسش و پاسخ فناوری:کار با رایانه و اجرای نموداری روش حل مسایل درس مطالعات :ازمون کتبی تا صفحه ۲۵اول فصل سوم فارسی:پرسش کلاسی از واژه نامه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد