تکالیف ۱۶ اردی بهشت

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1396-02-16
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی مرور روانخوانی درس لاک پشت و مرغابی ها توسط دانش آموزان. املا در دفتر املا و ارزشیابی . ریاضی تدریس و انجام در کتاب‌. قرآن با مربی مربوطه‌. حل تمارین در کار برگ و رفع اشکال. کاربرگ ها در دفتر مشق انجام و رنگ آمیزی شود. روخوانی درس مرور شود. یک صفحه جمله سازی با کلمات آسان از کتاب یا...که از خانواده ی نشانه ی غ در آنها باشد . و یک صفحه از روی درس تمیز و زیبا در دفتر مشق. با تشکر فراوان .
دوم کوکب صیمی سلام..نمایش فیلم مفهومی ریاضی..حل تمرینات کتاب وتوضیح مساله های کتاب..تدریس علوم ..روانخوانی فارسی وانجام تمرینات فارسی..قرآن .. حل کاربرگ فارسی وریاضی ...هشت خط املا مدرسه ی خرگوش ها..فردا باید کتاب گل واژه وزیبا نویسی به کلاس اورده شود.
سوم راحله ناظمی ریاضی ارزشیابی ضرب .ریاضی تدریس مجدد وحل ص142.علوم حل ومرور سوالات کتاب .فارسی تدریس درس 17. هدیه ها تدریس درس 20 از درس چشم های اسمان نوشته شود .5 ضرب دو رقمی
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم ارزشیابی ریاضی مرور فارسی مرور قران روخوانی هدیه ها تدریس از درس اول ده جمله که مفعول دارند نوشته و مفعول ها مشخص شوند. دروس۱_۲_۳_۴_۲۱_۲۲ مطالعات مطالعه شود. شعرهای حفظی مرور شود. پیام های قرآنی مطالعه شود.
پنجم آسیه خزاعی ریاضی : تدریس درس بصورت عملی و حل فعالیت ها توسط دانش آموزان . فارسی: نوشتن املا. علوم : تدریس و توضیح درس با استفاده از سیستم - نوشتن سوالات .ارزشیابی از دانش آموزان . قرآن : دبیر مربوطه . مطالعات : ارزشیابی از درس . ریاضی: نوشتن تمرین صفحه ی 129 در دفتر . علوم : نوشتن 10 سوال تستی از پنج درس آخر . مطالعات:نوشتن 10 سوال تستی از پنج درس آخر . مطالعه و آمادگی برای آزمون علمی سه شنبه . ( خدا قوت عزیزانم )
ششم منیره سادات موسوی زاده علوم مرور دو درس اول و دو درس آخر و پرسش کلاسی فارسی:پرسش کلاسی طرح ده سوال از درس ۲۲_۲۳_۲۴مطالعات مرور هدیه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد