تکالیف ۱۳ اردی بهشت

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1396-02-13
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری ارزشیابی روان خوانی درس جدیدو صبحانه.تدریس ص160ریاضی. هنربه همراه مربی.تدریس علوم. املا. انجام کتاب نوشتاری.تکمیل ص160 ریاضی.هرشب تمرین روان خوانی فارسی ازدرس تشدید تاجایی که تدریس شده.خدایارتان.
دوم کوکب صیمی سلام.املا..هنر..حل کاربرگ ریاضی..مطالعه کتاب داستان ..تمرین وتکرار وارزشیابی کلمات هم معنی ومخالف.. دوبارازکلمات هم معنی درس اول ..املا یک باراز کلمات درس کوشا ونوشا..حل کاربرگ ریاضی
سوم راحله ناظمی قران روانخوانی وتدریس ص 116.ریاضی حل ص 140و141.حل کاربرگ .فارسی حل سوالات تکمیلی درس16.هدیه تکمیل درس 19 حل کاربرگ و5ضرب دو رقمی و5ضرب سه رقمی در دفتر مشق
پنجم آسیه خزاعی ریاضی: تکمیل و حل ادامه تمرین مرور فصل توسط دانش آموزان - تدریس آمار و تکمیل فعالیت کلاسی . فارسی: نوشتن و خواندن انشا در کلاس توسط دانش آموزان در موضوعات متفاوت. علوم : پرسش و پاسخ گروهی - تکمیل فعالیت درس . فوق برنامه : اجرای نمایش طنز توسر دانش آموزان - ساخت پاور درسی . ریاضی: تکمیل صفحه 136 و 137 کتاب کار . فارسی: املای شب . علوم : تحقیق ( جمع آوری اطلاعات ) صفحه 89 کتاب علوم در برگه. مطالعات و علوم سه درس آخر پرسیده می شود . ( اخر هفته ی خوبی را در کنار خانواده ی محترمتان داشته باشید .

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد