تکالیف دهم اردی بهشت

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1396-02-10
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری تدریس ص157و158ریاضی.ورزش به همراه مربی مربوطه.تمرین روان خوانی درس جدید.انجام تمرینهای پایین کتاب نوشتاری.نوشتن ازروی درس جدید دردفترمشق. تکمیل قسمت های بالای کتاب نوشتاری(درس خاطرات نقلاب).انجام کتاب ریاضی ص158.اعیادشعبانیه مبارک.
دوم الهام آذری نائی علوم تدریس ص ۸۸و ۸۹ ریاضی تدریس ۱۳۰ و ۱۳۱ هدیه ها تدریس و ارزشیابی املای مسابقه ای گل واژه ۱۴۰ گاج ۱۷۶
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی تدریس املای گروهی گفته شد مطالعات مرور و تدریس فارسی کامل کردن فارسی نوشتاری فیلم اموزشی علوم نشان داده شد کاربرگ های داده شده پاسخ داده شوند
پنجم آسیه خزاعی ریاضی: مرور و توضیح و حل تمرین ها توسط دانش آموزان . ورزش: دبیر مربوطه . فارسی: مرور نقش کلمات در درس ها و آرایه های ادبی تا ابتدای درس چهارم . هدیه ها : پرسش و پاسخ - تدریس و تکمیل فعالیت درس . پیدا کردن قافیه و ردیف در شعر های درس اول تا چهارم و مشخص کردن آرایه های ادبی آن در کتاب . ریاضی: تکمیل صفحه 133 و 134 در کتاب کار . ( خدا قوت عزیزانم )

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد