تکالیف چهارم اردی بهشت

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1396-02-04
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری آیت الکرسی وارزشیابی فارسی وانجام تمرین های درس (ح).جمله نویسی برای درس(ض)دردفترمشق.قرآن به همراه مربی مربوطه.هنربه همراه مربی مربوطه.انجام تمرین خلاق5تا5تا شمردن روبه جلووازآخربه اول. ازروی درس(رضا)و(مثل خورشید) خوش خط وبدون اشتباه بنویسند. روان خوانی درس هاتمرین شود. فرارسیدن مبعث پیامبرمهربانی، حضرت محمد(ص)راخدمت خانواده های محترم،تبریک عرض می کنم.
دوم الهام آذری نائی تدریس و ارزشیابی ریاضی علوم ارزشیابی فارسی تدریس و ارزشیابی جمله نویسی فعالیت گروهی پیدا کردن کلمات هم خانواده گاج ۱۷۸ گلواژه ۱۳۸ و۱۳۹ املا از نوروز
سوم راحله ناظمی قران مرور وروانخوانی.ریاضی حل سوالات تکمیلی .هنر تلفیق هنر وفارسی داستان خوانی وکشیدن نقاشی توسط دانش اموزان .علوم ارزشیابی .فارسی روانخوانی وکلاس داستان گویی وپیدا کردن کلمات هم معنی ومتضاد وهم خانواده حل کار برگ

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد