بازدید مهندس محمد درویشی مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی از اولين مدرسه محيط زيستي استان خراسان

بازدید مهندس محمد درویشی مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی از اولين مدرسه محيط زيستي استان خراسان و دبيرخانه محيط زيست شهرستان و افتتاح پژوهش سراي  دانش آموزي شهاب

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد